Integritetspolicy

Janson Bridging BV, med kontor på Keizersveer 9, 4273 LD Hank, Nederländerna, ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter
https://www.jansonbridging.se/
Keizersveer 9 - 4273 LD Hank
Nederländerna 

+31 (0)162 480 380

Personuppgifter som vi behandlar
Janson Bridging BV behandlar dina personuppgifter eftersom du använder våra tjänster och/eller själv tillhandahåller oss uppgifter

Nedan finns en översikt över de personuppgifter som vi behandlar:

 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Övriga personuppgifter som du aktivt tillhandahåller oss, exempelvis i korrespondens och under telefonsamtal
 • Uppgifter om din aktivitet på vår webbplats
 • Webbläsare och enhetstyp
 • Bankkontonummer (vid behov)

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar
Vår webbplats och/eller tjänst har inte för avsikt att samla in uppgifter om webbplatsbesökare som är yngre än 16 år. Såvida de inte har fått föräldrars eller vårdnadshavares godkännande. Vi kan dock inte kontrollera om en besökare är äldre än 16 år. Vi rekommenderar föräldrar att ta del av sina barns internetaktiviteter för att förhindra att uppgifter samlas in om barn utan att deras föräldrar godkänt det. Om du är säker på att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig person utan ett sådant godkännande kan du kontakta oss på info@jansonbridging.se, då raderar vi den informationen.

I vilket syfte och på vilken rättslig grund vi behandlar personuppgifter
Janson Bridging BV behandlar dina personuppgifter i följande syften:

 • Hantering av din betalning
 • Utskick av vårt nyhetsbrev och/eller reklamblad
 • För att kunna ringa eller mejla dig om så behövs för att tillhandahålla våra tjänster
 • För att kunna informera dig om ändringar av våra tjänster och produkter
 • För att kunna leverera varor och tjänster till dig
 • Janson Bridging BV analyserar ditt beteende på webbplatsen för att kunna förbättra webbplatsen och anpassa produkt- och tjänsteutbudet till dina preferenser
 • Janson Bridging BV sparar information om ditt surfbeteende på olika webbplatser och vi använder den informationen för att anpassa våra produkter och tjänster till dina behov
 • Janson Bridging BV behandlar även personuppgifter när vi är skyldiga att göra det enligt lag, som uppgifter vi behöver för vår skatte deklarationAutomatiserat beslutsfattande

Janson Bridging BV tar inga beslut baserat på automatisk behandling i frågor som kan få (betydande) konsekvenser för personer. Detta gäller beslut som kan tas av datorprogram eller datorsystem utan att någon person är inblandad (till exempel en medarbetare på Janson Bridging BV).

Hur länge vi lagrar personuppgifter
Janson Bridging BV lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de syften som dina uppgifter samlas in för. De olika kategorier av personuppgifter vi samlar in har olika lagringstid av olika skäl. Läs om hur du kan se, ändra eller ta bort dina uppgifter nedan om du vill veta precis vilka personuppgifter vi har om dig och hur länge vi lagrar dem.

Dela personuppgifter med tredje part
Janson Bridging BV säljer inte dina uppgifter till tredje part och lämnar endast ut dem om så krävs för att fullfölja vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig skyldighet. Med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning sluter vi ett behandlingsavtal för att säkerställa att dina uppgifter omfattas av samma säkerhets- och sekretessnivå. Janson Bridging BV bär fortfarande ansvaret för denna behandling.

Kakor eller liknande teknik som vi använder
Janson Bridging BV använder funktionella, analytiska och spårningskakor. Kakor är små textfiler som lagras i webbläsaren på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker denna webbplats för första gången. Janson Bridging BV använder kakor med en rent teknisk funktionalitet. Den ser till att webbplatsen fungerar som den ska och till exempel att dina önskade inställningar sparas. Dessa kakor används även för att webbplatsen ska kunna fungera bra och för att optimera den. Dessutom lagrar vi kakor som sparar information om ditt surfbeteende så att vi kan erbjuda skräddarsytt innehåll och annonser.

Vid ditt första besök på vår webbplats informerade vi dig om dessa kakor och bad vi dig om tillstånd att spara dem.

Du kan välja bort kakor genom att ställa in din webbläsare så att den inte lagrar några kakor längre. Du kan även ta bort all information som har sparats tidigare via inställningarna för din webbläsare.

Se, ändra eller ta bort uppgifter 
Du har rätt att se, rätta eller ta bort dina personuppgifter. Vidare har du rätt att återkalla ett eventuellt samtycke till uppgiftsbehandling eller invända mot att Janson Bridging BV behandlar dina personuppgifter, och du har dessutom rätt att få dina uppgifter överförda. Det innebär att du kan lämna en begäran till oss om att få de personuppgifter som vi har om dig skickade i en datafil till dig eller till en organisation som du själv väljer.

Du kan skicka en begäran om att se, rätta, ta bort eller överföra dina personuppgifter eller en begäran om att återkalla ditt samtycke eller en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till
info@jansonbridging.se.

För att säkerställa att begäran om tillgång har lämnats av dig ber vi dig att skicka med en kopia av ditt identitetsbevis. Maskera passfotot, MRZ (machine readable zone, alltså raden med nummer längst ner i passet), passnumret och personnumret i kopian. Detta för att skydda din integritet. Vi svarar på din begäran så snabbt som möjligt, men senast inom fyra veckor.

Janson Bridging BV vill även informera dig om att du kan lämna in ett klagomål hos den nationella tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Janson Bridging BV tar skyddet av dina uppgifter på stort allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att motverka missbruk, förlust, obehörig åtkomst, otillåtet utlämnande och otillbörlig ändring. Om du ändå anser att dina uppgifter inte är tillräckligt skyddade eller om det finns tecken på missbruk kan du kontakta oss till info@jansonbridging.se

 

Ändra cookiepreferenser

Vad kan vi överbrygga åt dig?

Berätta om dina förbindelsebehov så tar vi kontakt så snart som möjligt för att tillsammans hitta den bästa möjliga lösningen.

Komma i kontakt