Projektering

Våra tekniska lösningar skall vara adekvata och leva upp till specifikationer, standarder och lagstiftning! Du har kanske redan har arbetat fram konkret lösning i form av en bro, ponton eller en färjförbindelse. Eller så kanske du har ett komplext problem där det finns olika alternativ och där lösningen skulle kunna vara någon produkt från Janson Bridging.

Oavsett vilket så finns våra ingenjörer där för att hjälpa dig att hitta just din lösning. Du kan konsultera våra experter med allt från förslag, statiska beräkningar och upplagsreaktioner samt lastbestämmelser och standarder. Vi finns med dig under hela vägen till att finna den bästa konkreta lösningen på din utmaning! 

3D-design

Den lösning vi tillsammans arbetat fram kontrolleras genom beräkningar och visualiseras på ritningar. Våra ingenjörer arbetar i tredimensionell miljö. En stor fördel med detta är att risken för fel under konstruktionsarbetet minskar eftersom man får en bild av hela konstruktionen. .

 

Vad kan vi överbrygga åt dig?

Berätta om dina förbindelsebehov så tar vi kontakt så snart som möjligt för att tillsammans hitta den bästa möjliga lösningen.

Komma i kontakt

Innovation

Vårt ingenjörsteam jobbar inte bara med våra uppdrag, utan även kontinuerligt med produktutveckling. På så sätt förändras våra produkter och tjänster med våra uppdragsgivare, och vi överraskar gång på gång med nya innovativa koncept. Det gjorde att vi internt kunde utveckla den första tillfälliga modulära rörliga bron för tung trafik i landet. Har du en fråga eller ett problem som du vill ta upp med oss? Kontakta oss i så fall – vi hör gärna från dig!