Om oss

Janson balkbro (JSB)Janson fackverksbro (JPB)

Janson Bridging är marknadsledande i Europa inom uthyrning och försäljning av modulära broar, pontoner, färjor och färjelägen. Huvudkontoret ligger i Hank i Nederländerna och Janson Bridging har dessutom kontor i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien, Norge och ett globalt distributionsnätverk.

 

Janson Bridging-konceptet

Jansons koncept bygger på modularitet. Alla våra produkter baseras på standardelement som är utbytbara. Det gör att våra olika produkter enkelt kan anpassas till olika krav på längd, bredd och last. På så sätt kan vi snabbt och kostnadseffektivt leverera special-lösningar med våra standardprodukter. Våra produkter kan dessutom återanvändas vilket är bra för miljön. Vi har lager på strategiska platser för att snabbt kunna leverera en lösning på våra uppdragsgivares problem.

 

 

Janson Bridging i världen

Janson Bridging är aktiva på såväl den civila som den militära marknaden. Till den sistnämnda levererar vi våra standardprodukter och kunnande via vår företagsenhet Security and Disaster Relief (SDR). Vi levererar också permanenta broar till svårtillgängliga platser runt om i världen, som till exempel Sri Lanka, Ghana och Thailand. Detta sker via vår företagsenhet Janson Bridging Global.

Vad kan vi överbrygga åt dig?

Berätta om dina förbindelsebehov så tar vi kontakt så snart som möjligt för att tillsammans hitta den bästa möjliga lösningen.

Komma i kontakt