Globalt

Janson Bridging arbetar med framkomlighet och tillgänglighet över hela världen. En väl fungerande infrastruktur är grunden för utveckling i alla länder. Tillgänglighet skapar ekonomisk tillväxt och ökat välstånd i hela världen.

Janson Bridging har erfarenheten och därför förmågan att förstå lokala behov och bidrar aktivt till Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling som en del av företagets uppdrag. Genom att skapa tillgänglighet med våra modulära lösningar såsom broar, pontoner och färjor vill vi bidra till ökat välstånd i Världen. Janson Bridging Global engagerar sig internationellt i utvecklingen av landsbygdsområden för att skapa tillgänglighet och bättre levnadsvillkor.

Vi har till exempel levererat omkring tusen broar till Sri Lanka, vilket har gjort det möjligt för tiotusentals människor och barn att ta sig till sjukhus och skola och dessutom underlättat handeln. Se mer om dessa aktiviteter från Janson Bridging Global.

 

Till Janson Bridging International

Vad kan vi överbrygga åt dig?

Berätta om dina förbindelsebehov så tar vi kontakt så snart som möjligt för att tillsammans hitta den bästa möjliga lösningen.

Komma i kontakt