RoRo

Janson Bridgings rorosystem (roll-on/roll-off) underlättar lastning och lossning av fartyg i hamnar som påverkas av tidvatten. Jansons rorosystem förenar fördelarna med våra olika produkter genom att kombinera våra modulära pontoner och brosystem.

Genom att kombinera våra olika modulära system kan roro-lägen konstrueras för olika situationer med hänsyn till lokala förhållanden, påverkan av tidvatten, strömmar, vindstyrka och fartygens konstruktion. Jansons rorosystem är utformade mot internationella standarder och uppfyller kraven för inter-nationellt giltig certifiering.

Roro-serie

Lösning
RoRo
Fri brobredd
10½m
Trafiklast
LM1 enligt Eurokoderna
Brons längd
30m

Jansons Roll on Roll off's

  • Nödlösningar, tillfälliga och semipermanenta tillämpningar
  • Baserat på standardmoduler
  • Mängder med möjliga konfigurationer
  • Kan utformas utifrån olika standarder
  • Kan hyras, leasas och köpas
RoRo