Northampton Station, England

År 2015 genomfördes ett ombyggnadsprogram på Northamptons tågstation som innebar att man ersatte plattformarna på ömse sidor om järnvägslinjerna och installerade en ny gångbro.

Janson Bridging (UK) Ltd. fick uppdraget att installera en 18 meter lång och 2 meter bred tillfällig gångbro medan arbetena utfördes. Det som till en början verkade vara ett enkelt jobb visade sig bli en ganska komplicerad uppgift. Tågtrafiken fick bara stängas av under korta stunder, stationen måste hållas öppen för allmänheten och hissar till bron skulle installeras.

Installationen genomfördes under sex separata helgavstängningar och specialelement fick konstrueras för lyftet av brospannet.

Trappor krävdes i båda broändar tillsammans med hissarna. Allt konstruerades av Janson Bridgings egna kompetenta ingenjörer.

Efter 18 månader i bruk demonterades bron under en helgavstängning


Share on:

Projektdata

Lösning
Gångbro
Typ
JPB-P
Längd
18m
Bredd
2m
Plats
Northampton, England
Kund
Network Rail
Gångbro