Blackwaterbron i Monaghan (Irland)

När Blackwaterbron skulle ersättas med en ny konstruktion krävdes en tillfällig bro under byggtiden för att minska påverkan på trafiken.

Entreprenören, Fox Contracts, kontaktade Janson för ett förslag på en tvåfilig bro med gångbana.

Vårt förslag var en JSB balkbro med en utanpåliggande gångbana. För att minimera byggtiden förmonterades bron i tre 21m långa och 2,5m breda sektioner som transporterades till broläget. Gångbanan monterades till bron i två sektioner. Brons landfästen var förberedda och montaget av bron tog en dag.

Under tiden som vår bro tog hand om trafiken revs den gamla bron och ersattes med en betongbro i tre spann.

Share on:

Projektdata

Lösning
Balkbro
Typ
JSB
Längd
21m
Bredd
7,5m
Plats
Monaghan, Ireland
Kund
Monaghan kommun
Balkbro