Mer än 1000 broar i Sri Lanka

Brist på bra infrastruktur är en stark begränsning av möjligheterna att skapa välstånd. År 2015 tilldelades Janson Bridging ett kontrakt av Ministeriet för Ekonomisk Utveckling i Sri Lanka för konstruktion och leverans av 463 broar. Denna första beställning har sedan följts av flera och omfattar nu över 1000 broar!

Den internationella grenen av Janson Bridging bygger inte bara broar. I förlängningen handlar det om att skapa välstånd. Oavsett om det gäller tillgång till marknader, hälso- och sjukvård eller utbildning är en fungerande infrastruktur en förutsättning för ett lands utveckling. Broar gör landsbygdsområden tillgängliga och leder till förbättrad levnadsstandard för lokalbefolkningen. På så sätt bidrar broar till FN´s mål om hållbar utveckling.

Broarna som levereras till Sri Lanka har ett bärverk i stål med en körbana av betong och är dimensionerade för att kunna motstå naturkatastrofer, såsom översvämningar. Kontraktet består av mindre broar för landsbygden med brolängder mellan 6 och 30 meter. Byggtid för en bro, inklusive leverans av stålet är 105 dagar. Lokala entreprenörer anlitas för markarbeten samt gjutning av landfästen. Bärverket i stål monteras på brofundamenten. Ovanpå placeras sedan en gjutform av korrugerad stålplåt och armering varefter körbanan gjuts. Räcken monteras innan bron tas i trafik. Eftersom broarna alla ligger i avlägsna och svårtillgängliga områden är projektet en stor logistisk utmaning.

Share on:

Projektdata

Lösning
Elementbro
Leverans
2019 - pågående
Brons längd
6 - 30 meter
Elementbro