Fiberförstärkt gångbro, Norge

Statens Vegvesen hade behov av en tillfällig bro för att snabbt komma över en järnväg eller ett dike. Bron skulle dimensioneras för gång- och cykeltrafik samt ett lättare fordon om 9 ton.

Vidare skulle brons vikt vara låg och underhållsbehovet minimalt. Bron skulle också vara tillverkad av ett material som är okänsligt för högspänning. Beställaren ville också bekanta sig med nya material för gångbroar.

Broar av fiberarmerad plast eller polymer (FRP) har låg vikt, stor kapacitet, är tåliga och i stort sett underhållsfria.


FRP erbjuder brokonstruktörer stora fördelar genom ett gynnsamt förhållande mellan styvhet och kapacitet relativt vikt när man jämför med andra material såsom stål, trä eller armerad betong. FRP kan utformas som kompletta konstruktioner vilket minimerar byggtiden. Dessutom är broar av FRP okänsliga för korrosion. En stor fördel på platser där vägsalt används vid halkbekämpning.

Share on:

Projektdata

Lösning
Parkbro
Typ
JFB
Bredd
2,5m
Konstruktionshöjd
0,75m
Material bärverk
Fiberförstärkt plast
Vikt
12,8 ton
Trafiklast
5 kN/m² (+ servicefordon om 90 kN)
Brons längd
21m
Parkbro