Ulvenkrysset Oslo, Norge

En gångbro över E6:an i Oslo måste bytas ut. För arbetet krävdes en tillfällig bro där befintliga mellanstöd skulle nyttjas. Janson Bridging konstruerade, tillverkade och levererade en lösning baserad på gångbron JPB–P.

Brons konstruktion måste klara att ett mellanstöd slogs ut. En speciell konstruktion krävdes mellan bro och ett befintligt betongstöd.

Leveransen bestod av 51 fack bro om 3,05 meter med en 2,5 meter bred gångbana, fem plattformar, två trappor och två mellanstöd.


Share on:

Projektdata

Lösning
Gångbro
Typ
JPB-P
Fri brobredd
2,5 m
Trafiklast
5 kN/m²
Egenvikt
142 ton
Brons längd
170 m
Leverans
20-08-2018
Gångbro