Entreprenadbro Lilla Bommen, Göteborg

För Lilla Bommen-projektet ombads vi 2003 att leverera en bro som kunde flyttas över schaktet. Kravet var att bron skulle ha öppningar i däcket för att gräva tunnelgropen och samtidigt tillåta lastning av bilar på bron. Vi levererade en lösning med en fackverksbro dimensionerad för en 42 ton grävmaskin och en 35 ton lastbil.


Systemet fungerade bra och bron användes av vår klient i cirka 96 veckor.

Share on:

Projektdata

Lösning
Fackverksbro
Typ
JPB-T
Längd
45,7 m
Fri brobredd
6 m
Fackverksbro