M4 Huntercombe Spur

Janson Bridging (UK) Ltd. fick uppdraget att leverera en tillfällig bro till ”The Smart Motorways Scheme” på motorväg M4 i England. Ett fjärde körfält skulle byggas i vardera riktning för att öka framkomligheten

De flesta broarna över M4 byggdes på 1960-talet för att spänna över den motorväg som då hade två körfält i vardera riktningen. M4 har därefter breddats vid flera tillfällen. Bron över M4 vid Huntercombe var inte tillräckligt lång för att klara denna senaste breddning till fyra körfält.

I samband med rivningen av den gamla bron skulle vi leverera en bro för 18 000 överfarter och trafiklast LM1 enligt Eurokoderna.
En avgörande fördel med vår lösning var att vi kunde förmontera bron på annan plats vilket reducerar riskerna samt minskar tiden i broläget och därmed tiden för avstängning av motorvägen.

Bron installerades under en helgavstängning. För transporten krävdes sex långa specialekipage för 40,5 meter långa broelement. Särskilt transporttillstånd erhölls för att transportera dessa laster från vår anläggning i Holland. För montaget krävdes en 500 tons mobilkran.

Varje broelement var 40,5 meter långt, 2,5 meter brett och vägde 50 ton. Bron behövdes under cirka ett år medan den gamla bron revs och ersattes med en ny.
Den nya bron vid Huntercombe blev klar före utsatt tid och kunde öppnas för trafik. För oss återstod det att demontera den tillfälliga bron. De långa elementen blev kvar i England inför nästa projekt.

 

Share on:

Projektdata

Lösning
Balkbro
Typ
JSB
Längd
40,5m
Bredd
15m
Plats
Huntercombe, England
Kund
Balfor Beatty VINCI
Balkbro