Gångbro med överhöjning

I samband med byggnation av en ny bro ville kunden nyttja en tillfällig bro under byggtiden. Förutom att klara trafiklasten måste bron medge fri passage av mindre båtar.

För att åstadkomma tillräckligt fritt utrymme under bron skulle en lösning kunna vara att montera bron på ett eller två mellanstöd. Då detta inte var möjligt byggde vi istället bron med länkar i övre ramstänger som gjorde att bron blev överhöjd. Monteringen av bron slutfördes på en dag.

Gångbron hade en fri spännvidd på 30 meter. Det fria utrymmet till vattenytan var ca 1,5 meter. Gångbanan bestod av ståldäck med friktionsbeläggning och bron hade GC-räcken. Bron skulle användas av såväl fotgängare som cyklister.

Share on:

Projektdata

Bredd
3m
Höjd
1,5m
Vikt
20 tons
Tillåten GC-last
5kN/m²
Leverans
26-07-2019
Brons längd
30m