Utrymningsbro Köpenhamn

I oktober 2019 blev vi kontaktade av Per Aarsleff A/S som sökte en lösning för att skapa en utrymningsväg över en cirka 50 meter bred schakt på Kastrup. Bron skulle uppfylla kraven enligt Eurokoderna och IFD-principerna (industriellt, flexibelt och demonterbart).


I nära samarbete med kunden arbetade vi fram en lösning bestående av en bro i två span med en total längd om 52,3 meter och med en 3 meter bred gångbana.


Bron förmonterades i Holland och transporterades på två bilar till Köpenhamn. Väl där, den 9 september 2020, tog installationen endast tre timmar.

 

Tack till Per Aarsleff och Luftfotodanmark för flygfotot.

Share on:

Projektdata

Lösning
Gångbro
Typ
JPB-P
Solution
Utrymningsbro
Total brolängd
52,3m
Modullängd
3,05m
Bredd
3m
Gångbro