The Passion

2019 ägde ”The Passion” rum i Dordrecht, på Maartensgat. Mer än 15 000 människor deltog i detta direktsända tv-skådespel om Jesu Kristi lidande och uppståndelse.

För att skapa plats för både scenen och publiken beslutades att använda modulära pontoner och broar i Maartensgat. Genom att gå samman inom van Schie-gruppen skapade van Schie från Mijdrecht (leverans av pontoner) och Janson Bridging från Hank (leverans av broar) en väl fungerande lösning som uppfyllde kundens önskemål. Pontonerna användes för att skapa en stor flytande plattform. Denna erbjöd plats för cirka 4000 personer. För att hantera
nivåskillnader orsakade av tidvattnet utnyttjades ledade glidlager till anslutande gångbroar samt klaffar mot marken.

Flytande plattform

Den flytande plattformen utfördes av däckspontoner som förutom flexibiliteten ger en däcksyta utan stora mellanrum.

De anslutande gångbroarna hade en bredd om 3 meter. Brolängden är justerbar i steg om 3 meter. Broarna placerades på ledade glidlager.

Byggtiden för denna flytande plattform var mycket kort. 350 pontoner monterades på tre dagar och skapade en plattform om drygt 1 975 m². Installationen av broarna tog bara en dag.

 

Share on:

Projektdata

Lösning
Däcksponton
Typ
VPP
Tillåten GC-last
5 kN/m²
Leverans
15-04-2019
Däcksponton