28.09.2023

Snabb reservbro efter extremt väder

 

Ledningar och annan infrastruktur tål sällan effekterna av extremt väder, som stormar, översvämningar och jordskred. Tyvärr lider också broar och kan skadas svårt, vilket plötsligt stänger viktiga vägar. Janson Bridging är redo att installera resereservbroar i sådana situationer.  Som ett resultat är städer och byar snabbt tillgängliga igen för räddningstjänst och allmän trafik.

Janson Bridging är specialister inom temporära modulära brosystem. Det holländska företaget installerar reservbroar vid ett flertal vanliga infrastrukturprojekt i hela Europa, men Janson Bridging använder också sin expertis i nödsituationer orsakade av extremt väder, när infrastruktur eller strukturer för bilar, cyklister, fotgängare eller järnvägstrafik skadas. Som fallet var under de kraftiga översvämningarna 2021 i delar av Belgien, Tyskland och Nederländerna.

 

Beredskapsteam

Snabbhet är avgörande i nödsituationer. En regering eller kommun vill inte bara få reguljär trafik att flyta på igen med mycket kort varsel, utan en avstängd väg eller bro försvårar också räddningstjänstens arbete efter en översvämning. Det är därför ett internt beredskapsteam på Janson Bridging börjar arbeta omedelbart, så fort en myndighet behöver hjälp. Detta team inkluderar alla discipliner som behövs för att bygga en tillfällig resevbro, såsom beräkningar, lagerhantering, planering och utförande. "I samma ögonblick som en regering ringer ser våra kollegor i beredskapteamet till att nödsituationer prioriteras", förklarar projektledaren Theo van Duren.

 

Från inspektion till utförande

Janson Bridging specialister genomför en platsinspektion under de första dagarna för att fastställa skadan och identifiera alternativ för nödsituationer. Jansons brolösningar består av prefabricerade broelement i stål. Broarna är modulära, vilket gör dem anpassningsbara till projektet. Dessutom är transport- och lyftoperationer relativt lätta och dessa nödlösningar kan snabbt monteras nästan var som helst.

När man väljer rätt reservbro tänker Janson Bridging bortom regelbunden användning. Theo van Duren säger, "Du vill inte placera vilken bro som helst, du vill ha en lösning som gör att all trafik kan köra säkert och smärtfritt. Vi tittar också på reservbrons lastkapacitet. När ett område påbörjar återuppbyggnaden krävs oftast tunga transporter av material. Reservbron måste också kunna bära de tyngre lasterna."

När en lösning är utarbetad installerar Janson Bridging resevbron. Hela processen kan slutföras på några dagar. Till exempel, 2021, installerade Janson Bridging en reservbro på bara några dagar efter kraftiga översvämningar i Pepinster, Belgien. "Detta gjorde det möjligt för trafiken att säkert använda provinsvägen N61 igen", säger kommersiella chefen Europe John Kerkhoff. 

 

 

Lager på strategiska platser

Janson Bridging är en av få brobyggare i Europa som kan leverera snabba installationer tack vare ett stort lager av broelement. Lagren finns på olika strategiska platser i Europa, så att de snabbt kan transporteras till katastrofplatsen. John Kerkhoff säger, "Vi vet exakt vad som är var så vi kan agera snabbt. Tack vare vår arbetsmetod och vårt lager kan vi hoppa över design- och produktionsstegen."

Ser fram emot

Det verkar som att Europa kommer att utsättas för mer frekvent extremt väder och översvämningar på grund av klimatförändringarna. För att möta den ökande efterfrågan från regeringar, utökar Janson Bridging kontinuerligt sitt lager av broelement. "Vi placerar också dessa på fler platser än vi har för närvarande, så att vi snabbt kan fylla på över hela Europa."

 

Är du intresserad av Janson Bridgings katastroflösningar eller behöver du en reservbro snabbt? Ta kontakt med Janson Bridging Sweden

Share on: