Kopplingsponton (JCP)

Jansons kopplingspontoner är konstruerade för att
transporteras med vanliga lastbilar. Pontonerna sjösätts med hjälp av en kran och de översta kopplingarna används som lyftöglor. Väl i vattnet kopplas pontonerna snabbt och enkelt samman med hjälp av ett effektivt kopplingssystem. För detta krävs endast två montörer.

Pontonerna är konstruerade av helsvetsade plåtar på robusta stålramar. Sidoplåtarna har en plåttjocklek om 6mm. Den förstärkta däcksplåten är 10mm medan bottenplåten är 8mm. Kopplingarna är dimensionerade för en last av 20 ton i varje riktning. 

Flexibiliteten hos Jansons kopplingspontoner kan förbättras ytterligare genom användning av ett brett utbud av extrautrustning såsom landgångar, pollare, buffertar och stödben. Utombordsmotorer, arbetsbåtar och vinschar finns tillgängliga för att flytta plattformarna. Särskilda mellandäckselement kan användas för ökad stabilitet och yta vid användning av ett minimiantal nödvändiga pontoner för tillämpningar där ingen stor flytkraft krävs. Jansons
kopplingspontoner finns tillgängliga i tre olika höjder: 1 meter (JCP 100), 1,50 meter (JCP 150) och 2 meter (JCP 200).


JCP-serie

Lösning
Pontoner
Typ
JCP
Längd
2½, 5, 7½, 12½m
Bredd
2½m
Höjd
1, 1½, 2m
Vikt
2 280 - 11 500 kg
Lastkapacitet vid 30cm fribord
280 - 1 220 kg/m²

Janson kopplingsponton (JCP)

  • Snabb och enkel koppling
  • Flexibel produkt för oändligt många konfigurationer
  • Tillgänglig i olika höjder
  • Många tillgängliga tillbehör
Kopplingsponton