Klaffbro (JDB)

En innovation! Jansons klaffbro (JDB) är en tillfällig, modulär och rörlig bro för tung trafik. JDB har utformats i enlighet med gällande standarder för rörliga broar i Nederländerna och kan enkelt anpassas vad gäller längd och bredd.

En angränsande cykel- eller gångväg kan enkelt läggas till. JDB är lämplig för lokalvägar och landsvägar med ett eller två körfält. Brotypen är uppbyggd av broelement med standardmått. Konfigurationen består av två delar: en brofästemodul och en rörlig klaff. Båda levereras med en bredd på 3,5 eller 7 meter. Brofästemodulen har en fast längd på ungefär 12 meter. Klaffen har en minsta längd på 12 meter och kan förlängas upp till 20 meter genom att lägga till sektioner på 2 meter.

Bron drivs med hjälp av ett justerbart hydraulsystem. Som standard finns även ett styrhus och en hydraulisk containerenhet. Trafikljus och bommar kan också levereras som standard. Den rörliga bron har utformats med fokus på snabb och enkel montering på plats. Systemet kan så klart kopplas ihop och utökas med standardmässiga trafik- och gångbrosystem från Janson.

JDB

Lösning
Broar
Typ
JDB
Klafflängd
12, 14, 16, 18 och 20m
Sektionsbredd
3½, 5, 7 och 7½m
Friktionsbeläggning
Svart sten
Max fri spännvidd
20m
Räcke
H2
Extern gångbana
Kan monteras på båda sidor

Janson klaffbro (JDB)

  • Fritt spann om 12 till 20 meter
  • Snabb öppning och stängning
  • NEN-EN1991-2 och Eurokod LM1
Klaffbro