Gångbro (PSB-P)

Ytterligare en av Jansons broar för lätt trafik är PSB-P. Bron lämpar sig för lätt trafik eller cykel- och gångtrafik.

Gångbron PSB-P är ett modulärt system där längden har uppbyggts med hjälp av standardkomponenter med modullängden 4,0 meter. Maximalt fritt spann är 48m. Likt andra av Jansons system levereras bron förmonterad till så stor del som möjligt.

Janson gångbro (PSB-P)

Lösning
Broar
Typ
PSB-P
Modullängd
4m
Fri brobredd
2, 2½, 3m
Friktionsbeläggning
Röd sten
Konstruktionshöjd inklusive lager
0,82m
Max fri spännvidd
48m
Huvudbalkarnas höjd över gångbanan
2,75m
Räcke
GC-räcke

Janson gång- och cykelbro (PSB-P)

  • Brolängd upp till 48 meter
  • För cyklister och fotgängare
  • Kort byggtid
  • Flexibel lösning
Gångbro