Gångbro (JPB-P)

Jansons gångbroar utnyttjas för gång- och cykeltrafik samt för lättare fordonstrafik. Broarna klarar även belastningen från ett lättare underhållsfordon.

JPB-P levereras förmonterad till arbetsplatsen i den omfattning transporter och förhållandena i broläget medger. De förmonterade delarna sätts samman till en bro som lyfts eller lanseras på plats. På detta sätt förkortas byggtiden till ett minimum. Med detta system kan broar med en fri spännvidd av upp till 61 meter byggas. För bro över trafikerad väg kan brotypen kombineras med torn, plattformar och trappor.

 

Installation av en JPB-P

 

JPB Ped

Lösning
Broar
Typ
JPB-P
Modullängd
3,048m (10')
Fri brobredd
2, 2½, 3m
Friktionsbeläggning
Röd sten
Konstruktionshöjd inklusive lager
0,58m
Max fri spännvidd
61m
Huvudbalkarnas höjd över gångbanan
1,80m
Räcke
GC-räcke
Janson gång- och cykelbro (JPB-P)
  • Brolängd upp till 61 meter
  • För cyklister och fotgängare
  • Fritt upplagda eller kontinuerliga spann 
  • Torn, plattformar och trappor tillgängliga
  • Minimal byggtid
Gångbro