Fackverksbro (PSB)

Jansons fackverksbrosystem (PSB) är avsett för halvpermanent eller permanent bruk på platser med begränsad väginfrastruktur. Bron lanseras eller lyfts på plats.

Brosektionerna kan transporteras till byggplatsen i containrar där den monteras samman. Bron kan byggas i ett eller flera spann. Brotypen klarar ett fritt spann upp till 100m och kan anpassas för såväl tung trafik och fotgängare. Genom att tillföra torn, plattformar och specialkomponenter kan man bygga bron över t.ex. en befintlig väg.

PSB-serie

Lösning
Broar
Typ
PSB
Modullängd
4m
Fri brobredd
3¼, 4, 7½m (vägtrafik)
Fri brobredd
2, 2½, 3m (GC-trafik)
Friktionsbeläggning
Svart sten
Konstruktionshöjd inklusive lager
0,85m
Max fri spännvidd
100m
Räcke
Bro- el. GC-räcke

Janson fackverksbro (PSB)

  • Fritt spann upp till 100 meter
  • För tung trafik
  • Fritt upplagda eller kontinuerliga spann
  • Montering med mindre kran och handverktyg
  • Varmförzinkad för maximal livslängd
Fackverksbro