Balkbro (JSK-JBB)

Jansons balkbro (JSK) är konstruerad för kortare spann på upp till 21 meter. Balkbron används ofta som tillfällig eller semipermanent bro där kort byggtid är viktigt.

Denna brotyp består av helsvetsade element av standardlängder. Bredden kan anpassas genom att sammanfoga flera sektioner i sida. Balkbron kan installeras mycket snabbt tack vare det effektiva kopplingssystemet och de integrerade lyftöglorna. Körbanan kan separeras från en gång- och cykelväg med ett skyddsräcke.

Vid krav på större brolängder än 21 m kan bron byggas i flera spann på mellanstöd. JSK är det perfekta systemet att överbrygga en befintlig bro när kapaciteten hos underliggande konstruktion inte räcker till. Låg konstruktionshöjd ger korta anslutningar. Bron kan även levereras med ramper i stål. Brosystem kan med fördel användas på platser som tillfälligt måste öppnas för trafik.

 

Se hur vi installerar en JSK.

 

 

JSK 300

Lösning
Broar
Typ
JSK-JBB
Sektionslängd
9m
Sektionsbredd
1½ el 2,1m
Friktionsbeläggning
Svart sten
Max fri spännvidd
9m
Räcke
Bro el. GC
Extern gångbana
Möjligt
Ramper
Möjligt

JSK 450

Lösning
Broar
Typ
JSK-JBB
Sektionslängd
10½ , 13½, 15.7 el. 21m
Sektionsbredd
1½ el. 2,1m
Friktionsbeläggning
Svart sten
Konstruktionshöjd inklusive lager
0,44 för längre sektioner
Max fri spännvidd
21m
Räcke
Bro el. GC
Extern gångbana
Möjligt
Ramper
Möjligt

Elementbro (JSK)

  • Brolängd upp till 21 meter
  • Valfri bredd
  • Integrerade lyftöglor
  • Sektioner levereras helt förmonterade
Balkbro